Ponudba računovodskih storitev

Nudimo vam

Naša ponudba zajema:

 • vodenje glavne knjige,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • izdelavo zaključnega računa,
 • obračun plač in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • izdelavo poročil za banke,
 • izdelavo statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelavo predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • vodenje evidenc drobnega inventarja,
 • zbiranje in sporočanje podatkov za kredite, vrtce, otroške dodatke...,
 • obračun pogodbenega dela,
 • izračun zamudnih obresti, izpis opominov,
 • izpis dolžnikov,
 • izvajanje plačilnega prometa preko Proklika in ostalih elektronskih vmesnikov (skrb za nakazila plač, prispevkov, davkov ter plačevanje računov skladno z valuto in razpoložljivimi finančnimi sredstvi),
 • tekoče opozarjanje stranke na zapadla likvidna finančna stanja,
 • pripravo kompenzacij, asignacij, cesij,
 • izvajanje kontrole poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti, 
 • razne druge storitve po vaših željah.