< Nazaj na seznam novic

Obdavčitev avtorskih, podjemnih in drugih pogodb

Datum: 12.12.2012

Po novem letu bo treba prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačati prav za vsa plačila, za dela in storitve, ki jih zakon o dohodnini šteje za dohodek. Če prejemnik ni že pokojninsko zavarovan, ni študent ali upokojenec, se bo moral obvezno zavarovati. Ti zavarovanci bodo kot vsi drugi od vseh prejetih plačil plačali enak prispevek kot vsi drugi zavarovanci: to je prispevek zavarovanca po stopnji 15,55%, delodajalci pa bodo plačevali prispevek po 8,85%. S temi plačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemki iz tega razmerja se mu bodo vštevali v pokojninsko osnovo. V to bodo vključena naslednja delovna razmerja, in sicer:

- podjemna pogodba

- avtorske pogodbe

- druge civilno pravne pogodbe

- dela prokurista oz. poslovodne osebe

 

Seveda vse to velja za osebe, ki opravljajo navedena dela, niso pa pokojninsko zavarovani po drugih osnovah. Za vse tiste, ki so že pokojninsko zavarovani na podlagi rednega dela ali na podlagi opravljanja dejavnosti, bodo morali plačati samo prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen - za ta prispevek velja stopnja 8,85%. Enak prispevek bo za pogodbeno delo upokojencev. Pri tem posebnem zavarovanju zavarovanca ne teče pokojninska doba in se ti prejemki ne štejejo v pokojninsko osnovo. Ti prispevki namreč prinašajo zavarovanje samo za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.