< Nazaj na seznam novic

Informacije v zvezi z obračunom nadomestil v breme ZZZS za leto 2023

Datum: 04.02.2023

DELODAJALCEM
RAČUNOVODSKIM SERVISOM
PROGRAMSKIM HIŠAM

Spoštovani,

tudi tokrat vam posredujemo nekaj pomembnih informacij s področja obračuna in refundacij nadomestil plač.

1. Spodnji limit za nadomestilo v breme OZZ za leto 2023
Spodnji limit za obračun nadomestil plač v breme  OZZ je od maja 2022 naprej 60% minimalne plače in je za obdobje maj - december 2022 znašal 644,66 EUR.
Za obračune nadomestil plač od vključno januarja 2023 naprej spodnji limit znaša 722,02 EUR.

I. bruto tako ne more biti nižji od točnega zneska spodnjega limita (v primeru celomesečnega staleža v breme OZZ)  oziroma od preračunanega spodnjega limita. Preračunan spodnji limit dobimo tako, da celomesečni spodnji limit delimo z urami polne mesečne obveznosti pri delodajalcu (ki se zapišejo na zahtevku) in pomnožimo z urami v breme OZZ.

V primeru, da je obračun nadomestila v breme OZZ izveden po spodnjem limitu, se na eObračunu napolni polje ''urna osnova za nadomestilo'' z zneskom, ki ga dobimo, ko preračunan spodnji limit delimo z urami v breme ZZZS in znesek zaokrožimo na dve decimalki.

2. Količnik valorizacije
V povezavi: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/
so v datoteki ''Količniki od vključno leta 2022'' objavljeni količniki za obračun nadomestila v breme OZZ za vse mesece leta 2023.

3. Vštevanje dohodkov v osnovo za nadomestila v breme OZZ
V povezavi: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQxdPd2N_Q083YNCLAwcQ52C3EPc3QwMAs30C7IdFQHtTUO3/
je v datoteki ''Pregled vseh plač in nadomestil, ki se štejejo v osnovo za nadomestilo'' čistopis vrst dohodkov iz REK-obrazcev, ki se vštevajo v osnovo. Dodan je tudi stolpec z navedbo polj za ure, ki se seštevajo v primeru posamezne vrste REK-obrazca. Prilagoditev je bila potrebna zaradi uvedbe obrazcev REK-O.

Pod preglednico so navedeni tudi vsi dodatki, ki se ne vštevajo v osnovo za nadomestila plač (ne glede na to, da za nekatere ni več oprostitve dohodnine).

4. Fiksni obračun nadomestil plač v breme OZZ
Za javni sektor je še vedno obvezen, za ostale subjekte pa možen fiksni obračun nadomestil plač po povprečni mesečni obveznosti in z izračunom normiranih ur, ne glede na to, da se od 1.1.2023 z REK-O obvezno poročajo v vseh poljih (P, M in S) le dejanske ure in to v celih zneskih.
Zaradi natančne definicije polj za ure na REK-O smo vas že z obvestilom 16.12.2022 informirali, da za vsa obdobja, za katera ste poročali in boste poročali z REK-i za plače in nadomestila dejanske ure, uporabite dejanske ure tudi za izračun skupnega števila ur osnove za nadomestila v breme OZZ (s temi urami se deli celoletna osnova, da dobimo izhodiščno urno osnovo).