PANTHEON rešitve po meri

Moduli za razširitev Pantheona, ki smo jih razvili v našem podjetju

Modul: Povezava s programom TeamViewer in Remote Desktop

Modul je nastal predvsem za potrebe servisa in evidentiranja porabljenega časa za potrebe oddaljene pomoči. Pozna dva tipa povezave: TeamViewer in Remote Desktop.
Modul deluje tako, da si tam, kjer imamo nastavljene stalne dostope, za vsako stranko vnesemo parametre za povezavo. Ko so vsi parametri vneseni, v šifrantu subjektov izberemo stranko in povezavo ter se povežemo. S tem nam program logira začetek seje. Po končani seji moramo samo še vnesti, kaj smo delali in s tem je seja zaključena. Opis dela je potreben zaradi obračunov in se izpisuje na obračunskih listih, ki so osnova za izdajo računa.
Modul je uporaben predvsem v podjetjih, kjer se zaposleni poslužujejo oddaljenih povezav in želijo te povezave oz. porabljen čas tudi evidentirati.


Modul: Registracija opravljenega dela po delavcih v proizvodnji

Modul je nastal za potrebe registracije dela v proizvodnji. 

Delavci v proizvodnji prijavljajo in odjavljajo operacije po delovnih nalogih. Te operacije so lahko predpisane ali pa nepredvidene. Ko se delavec prijavi oz. se identificira s črtno kodo ali kakšnim drugim identifikacijskim sredstvom, ga program povpraša za številko delovnega naloga. Ko vnese podatke, mu program ponudi predpisane operacije. Z izbiro operacije mu začne teči čas. Ob odjavi se mora delavec zopet identificirati, pri čemer mu program ponudi zaključek operacije, na kateri je delal. Operacija se zapiše na delovni nalog za nadaljnjo analizo. 


Modul: Pripomoček za naročanje

Gre za modul, ki pomaga kreirati naročilo glede na poljubne nastavitve in prodaje v določenem obdobju.
Nastal je predvsem zaradi potreb trgovin, ki imajo veliko različnih artiklov. 
Čeprav Pantheon omogoča minimalne in maksimalne zaloge ter kreiranje naročil preko teh pogojev, pa ne podpira kreiranja naročil glede na prodajo določenega izdelka v kombinaciji minimalne in maksimalne zaloge. 
Ta modul nam s pravilnimi nastavitvami omogoča prav to. Najprej izberemo želeno obdobje, da dobimo podatke o količini prodanih artiklov za to izbrano odobje. Potem to količino primerjamo z minimalno in maksimalno zalogo ter dejansko zalogo, ki je še v skladišču. Pri artiklih imamo nastavljene faktorje za naročilo, na podlagi katerih nam program pri izdelavi pregleda že ponudi količino naročila. To količino lahko pred kreiranjem naročila še ažuriramo. Prav tako lahko preko tega modula kreiramo minimalno in maksimalno zalogo za posamezen artikel glede na prodajo v predhodnem obdobju.


Modul: Knjiga Prejeta in izdana pošta

Modul je nastal zaradi potrebe po evidentiranju prejete in izdane pošte. Stranke so si želele arhivirati predvsem prejeto pošto. 
Modul omogoča vnos prejete pošte s skeniranjem originala, ki je potem dostopen iz programa Pantheon. V modulu se lahko nastavljajo različni tipi prejete pošte in lokacija, kjer naj bodo shranjeni originali. Originale shranjujemo v datotečni sistem in ne v podatkovno bazo, saj bi se potem baza zelo hitro širila. Se pa v bazo shranijo podatki o dokumentu. Če gre za prejete račune, lahko te račune povežemo na dokument v Pantheonu in ga od tam tudi prikličemo v predogled. V samem modulu lahko shranimo tudi prejeto elektronsko pošto in vse ostale datoteke ter jih povežemo na prejeto pošto.


Modul: Povezava Pantheona z blagajno noviPOS (NewPos)

NoviPOS je blagajniško mesto, namenjeno maloprodaji, ki za podatkovno bazo koristi SQL strežnik – enako kot Pantheon. Prav zaradi njune skupne baze je bilo smiselno povezati ta dva modula.
To najbolj pride v poštev pri gostincih, saj sam Pantheon nima vgrajenih funkcionalnosti, ki so specifične za gostince – v modulu prodaje pokriva zgolj trgovski del, ne pa tudi gostinskega. Vgrajene pa so vse ostale evidence, ki se tičejo blagovnega dela.
Modul povezave je zasnovan tako, da omogoča tako vodenje zalog kot tudi cenovne politike za več poslovnih enot v isti podatkovni bazi. Šifrant artiklov je skupni, potrebno je le določiti, kateri artikel se bo prenašal na katero blagajno in s kakšno ceno. Kalkulacije so vezane na skladišča, ki predstavljajo poslovne enote. Z modulom povezave napolnimo blagajno s cenami, partnerji ter ostalimi potrebnimi podatki. Po tem postopku lahko vsaka blagajna samodejno deluje, brez da bi bila povezana v omrežje. Ko pa želimo prenesti promete nazaj v blagovne evidence, priklopimo blagajno v omrežje in z modulom »Knjiženje prometa« prenesemo promete v blagovni del.


Modul: Hitri vnos računov

Ta modul je nastal predvsem za potrebe računovodskih servisov z namenom čim lažjega in hitrejšega vnosa računov. 
Nekateri računovodski servisi morajo še zmeraj ročno vnašati račune, ker njihove stranke nimajo možnosti za elektronsko izmenjavo. V ta namen smo naredili selekcijo podatkov oz. vnosnih polj, ki jih mora računovodja vnesti in jih postavili v ustrezen vrstni red, da je proces vnosa računa še hitrejši.