< Nazaj na seznam novic

Evidenca delovnega časa po novem po 20.11.2023

Datum: 15.11.2023

Z dnem 20.11.2023 začne veljati nov zakon o evidentiranju delovnega časa 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1574

https://www.gov.si/novice/2023-11-09-novosti-pri-vodenju-evidenc-na-podrocju-dela-in-socialne-varnosti/

Zato smo v podjetju ST Sistemi d.o.o. pripravili enostavni program za vodenje evidence delovnih ur. Program nadomesti papirno evidenco ur. Zaposleni si sam vnaša delovni čas, odsotnosti, izrabo odmorov. Ima stalen vpogled v svoje delovne ure. Na koncu meseca pošlje izpis nadrejenim oz. v računovodstvo.

Pripravljena je tudi spletna aplikacija za vodstvo podjetja kjer lahko spremljajo evidenco za svoje zaposlene

Kratki opis na povezavi: http://www.stsistemi.si/ostale-storitve/vodimure.si