STSistemi | Novice STSistemi - novice Fri, 28 Jan 2022 05:06:39 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.0 (http://framework.zend.com) http://www.stsistemi.si info@stsistemi.si (STSistemi) STSistemi Obvestilo o nadgradnji programa Fri, 08 May 2020 11:37:49 +0200 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Obvestilo-o-nadgradnji-programa_137 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Obvestilo-o-nadgradnji-programa_137 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Obveščam uporabnike da se bo čez vikend od sobote 09.05.2020 od 15:00 ure dalje  in do nedelje  10.05.2020 odvijala nadgradnja programskega paketa Pantheon na verzzijo 19.20 zaradi sprememb pri obračunu plač bolniške po 11.04.2020.

Hvala za razumevanje.

]]>
Osnova za izračun nadomestila za čakanje na delo Thu, 07 May 2020 13:55:10 +0200 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Osnova-za-izracun-nadomestila-za-cakanje-na-delo_136 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Osnova-za-izracun-nadomestila-za-cakanje-na-delo_136 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Članek je objavilo podjetje Datalab

Več na to temo na straneh podjeta Datalab. ]]>
Dvig praga za oprostitev DDV-ja Thu, 31 Jan 2013 11:41:01 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-oprostitev-DDV-ja_20 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-oprostitev-DDV-ja_20 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo V Uradnem listu z dne 25.01.2013 je bil objavljen Sklep Sveta Evropske unije, na podlagi katerega se Sloveniji dovoli oprostitev DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50 000 EUR.

Ko bo obvestilo o objavi Sklepa EU objavljeno v UL RS, se bo višji prag začel uporabljati šele s prvim dnem drugega koledarskega meseca (se pravi predvidoma z 01.03.2013).

]]>
Minimalna plača od 01.01.2013 Thu, 31 Jan 2013 11:30:42 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Minimalna-placa-od-01012013_19 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Minimalna-placa-od-01012013_19 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2013 dalje, je 783,66 eurov.

]]>
Izredni popravek 55.99.11 Tue, 29 Jan 2013 14:39:33 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Izredni-popravek-559911_12 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Izredni-popravek-559911_12 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Izšel je izredni popravek 55.59.11, ki vsebuje popravek na fiskalizaciji za hrvaško lokalizacijo in nekaj splošnih popravkov. Uporabnikom, ki imate težave na verziji programa 55.59.10, npr. s pojavljanjem napak ali zapiranjem programa na ročnem vnosu izpiskov ali na drugih delih programa, priporočamo nadgradnjo na popravek programa 55.59.11.

 

Če želite nadgraditi verzijo programa, nas kontaktirajte.

 

Vir: http://www.datalab.si/novice/novica/item/2013/01/09/izredni-popravek-555911/

]]>
Pavšalna obdavčitev Tue, 29 Jan 2013 14:46:36 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Pavsalna-obdavcitev_11 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Pavsalna-obdavcitev_11 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Po novem letu boste podjetja in podjetniki, ki nimate več kot 50.000 EUR letnih prihodkov, lahko obdavčeni po pavšalu. S tem vam ne bo treba to dokumentirati kot dejanskih stroškov, ampak se vam bo 70% prihodkov priznalo kot normirani strošek, na razliko 30% od prihodkov pa se vam bo obračunal 20% davek.

 

Primer: Podjetniki, ki bo leta 2013 imel 50.000 prihodkov, bo po pavšalni obdavčitvi na 15.000 EUR davčne osnove plačal letno 3.000 EUR dohodnine.

 

Komu se splača biti pavšalno obdavčen in komu ne?
Načeloma bodo največ od pavšalne obdavčitve imeli poslovni svetovalci, finančniki, kreativci, tisti, ki prodajajo svoje znanje in intelektualne storitve, saj imajo zelo malo dejanskih stroškov. Po drugi strani pa bo takšna obdavčitev redko koristila malim proizvodnim, trgovskim podjetjem, frizerjem, avtomehanikom, prevoznikom, gostincem… Upoštevati je namreč treba tudi, da pri pavšalni obdavčitvi odpadejo vse davčne olajšave in tako ne moremo zbijati davčne osnove. Kljub temu, da pri pavšalni obdavčitvi ni potrebno voditi poslovnih knjig, pa je še vedno potrebno voditi DDV evidence, plače, socialne prispevke. Tako je po mnenju številnih ta sklep o pavšalni obdavčitvi muha enodnevnica.

Svojo odločitev ugotavljanje davčne osnove po pavšalni obdavčitvi lahko podjetniki in podjetja priglasite na DURSU najpozneje do 31. marca tekočega leta, torej leta, za katero želite biti pavšalno obdavčeni.

]]>
Določene spremembe pri DDV-ju po 01.01.2013 Tue, 29 Jan 2013 14:47:27 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dolocene-spremembe-pri-DDV-ju-po-01012013_9 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dolocene-spremembe-pri-DDV-ju-po-01012013_9 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Skrajni rok za izdajo računov je predpisan za primere opravljanja dobav blaga v drugo državo članico Unije ter pri opravljanju storitev, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v drugi državi članici Unije. V teh primerih je skrajni rok za izdajo računa 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek (dobava).

 

Uvedena je enakovredna obravnava papirnih in elektronskih računov, s čimer se odpravljajo ovire za elektronsko izdajanje računov. Davčnim zavezancem pa se pri tem nalagajo dodatna dokazna bremena. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa.

 

Spremembe so minimalne. Določeno je, da mora davčni zavezanec račune hraniti v izvirni obliki, v kateri so bili računi poslani. To pomeni, da se za papirne račune zahteva hramba v papirni obliki, za elektronske račune pa hramba v elektronski obliki. V primeru, da se računi hranijo v elektronski obliki, se zahteva, da se tudi podatki, ki jamčijo pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost računa prav tako shranijo z elektronskimi sredstvi.

]]>
Obdavčitev avtorskih, podjemnih in drugih pogodb Tue, 29 Jan 2013 14:45:19 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Obdavcitev-avtorskih--podjemnih-in-drugih-pogodb_8 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Obdavcitev-avtorskih--podjemnih-in-drugih-pogodb_8 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Po novem letu bo treba prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačati prav za vsa plačila, za dela in storitve, ki jih zakon o dohodnini šteje za dohodek. Če prejemnik ni že pokojninsko zavarovan, ni študent ali upokojenec, se bo moral obvezno zavarovati. Ti zavarovanci bodo kot vsi drugi od vseh prejetih plačil plačali enak prispevek kot vsi drugi zavarovanci: to je prispevek zavarovanca po stopnji 15,55%, delodajalci pa bodo plačevali prispevek po 8,85%. S temi plačili bo zavarovanec imel priznano pravico do pokojninske dobe in prejemki iz tega razmerja se mu bodo vštevali v pokojninsko osnovo. V to bodo vključena naslednja delovna razmerja, in sicer:

- podjemna pogodba

- avtorske pogodbe

- druge civilno pravne pogodbe

- dela prokurista oz. poslovodne osebe

 

Seveda vse to velja za osebe, ki opravljajo navedena dela, niso pa pokojninsko zavarovani po drugih osnovah. Za vse tiste, ki so že pokojninsko zavarovani na podlagi rednega dela ali na podlagi opravljanja dejavnosti, bodo morali plačati samo prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen - za ta prispevek velja stopnja 8,85%. Enak prispevek bo za pogodbeno delo upokojencev. Pri tem posebnem zavarovanju zavarovanca ne teče pokojninska doba in se ti prejemki ne štejejo v pokojninsko osnovo. Ti prispevki namreč prinašajo zavarovanje samo za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

]]>
Dvig praga za DDV Tue, 29 Jan 2013 14:44:20 +0100 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-DDV_10 http://stsistemi.si/racunovodstvo/novice/Dvig-praga-za-DDV_10 info@stsistemi.si (STSistemi - Računovodstvo) STSistemi - Računovodstvo Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, ki ukinja številne obveznosti davka na dodano vrednost za davčne zavezance, ki poslujejo z letnim prometom do največ 50.000 evrov. Navedena sprememba je že upoštevana v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV‐1G; UL RS št. 83/12) v 21. in 27. členu, zato spremembe Zakona o davku na dodano vrednost v zvezi s tem odstopanjem niso potrebne. Torej meja za DDV se dviga iz 25.000 € na 50.000 €, potrditi pa jo še mora Direktiva EU in nastopi s prvim dnem drugega koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave. Iz DDV sistema boste lahko izstopili vsi tisti, ki ne boste oz. ne presegate meje 50.000 € letnega prometa in niste vstopili v DDV prostovoljno.

]]>
Popisovanje sredstev in obveznosti ob koncu leta Tue, 29 Jan 2013 14:40:52 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Popisovanje-sredstev-in-obveznosti-ob-koncu-leta_14 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Popisovanje-sredstev-in-obveznosti-ob-koncu-leta_14 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Ker je samo popisovanje osnovnih sredstev precej zamudno, so v Datalabu v PANTHEON vgradili možnost, ki popisovanje bistveno poenostavi, saj je popis podprt s čitalci, povezanimi s poslovnim informacijskim sistemom. Z njimi je popisovanje osnovnih sredstev in skladišč hitro in z manj napakami.

 

Če rabite pomoč pri nastavitvah za popis osnovnih sredstev, nas kontaktirajte.

 

Vir: ftp://ftp.datalab.si/Marketing/E_novice/December_2012_tiskane.pdf

]]>
Uvoz podatkov iz RKG Tue, 29 Jan 2013 14:42:38 +0100 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Uvoz-podatkov-iz-RKG_13 http://stsistemi.si/pantheon/novice/Uvoz-podatkov-iz-RKG_13 info@stsistemi.si (STSistemi - Pantheon) STSistemi - Pantheon Za lažji in hitrejši vnos podatkov o kmetijskem gospodarstvu je uporabnikom Pantheon Farm Accouting omogočen uvoz podatkov iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG). S to funkcionalnostjo uvozimo v program vse podatke, ki so zabeleženi v bazi RKG. Ti podatki so: številka KMG-MID, G-MID, podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva, podatki o članih gospodinjstva, podatki o GERK-ih ter podatki o živalih. Več o samem poteku uvoza podatkov si lahko preberete na https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-si/default.aspx?ctxid=1002081.

 

Če rabite pomoč pri uvozu podatkov, nas kontaktirajte.

 

Vir: ftp://ftp.datalab.si/Marketing/E_novice/December_2012_tiskane.pdf

]]>